Kaj

Shod za znanost / March for Science (Oblikovanje: Tanja Radež)
Shod za znanost / March for Science (Oblikovanje: Tanja Radež)

SHOD ZA ZNANOST 2019

O ČEM MORAMO GOVORITI, KO GOVORIMO O ZNANOSTI V SLOVENIJI?

STARA ELEKTRARNA, SLOMŠKOVA ULICA 18, LJUBLJANA
SREDA, 24. APRILA 2019, OD 11. URE NAPREJ

Več o tem …

Aktualno

Izjava Shoda za znanost v podporo cepljenju

Mednarodna mreža March for Science je v letošnjem letu z geslom »Let’s get FACTSinated« opozorila na pomembnost cepljenja in pozvala k čim večjemu odzivu na cepljenje proti virusu SARS-Cov-2. Tudi v organizacijskem odboru Shoda za znanost, ki je član mednarodne mreže March for Science, podpiramo cepljenje in se zavzemamo za čim hitrejšo in čim večjo cepljenost prebivalcev Slovenije. Pri …

Shod za znanost v Objektivu

V Objektivu, sobotni prilogi Dnevnika, so ta konec tedna objavili zapis nekaj članic in članov Shoda za znanost ob obletnici vsakoletnega zavzemanja za boljše razmere za raziskovanje, ki ga letos zaradi pandemije covid-19 nismo organizirali. Povezava do besedila: https://www.dnevnik.si/1042928902/mnenja/odprta-stran/od-shoda-za-znanost-do-nove-znanstvene-politike

IZHODIŠČA ZA STROKOVNO ANALIZO RECENZENTSKEGA POSTOPKA 

Dr. Oto Luthar in dr. Nataša Zabukovec Logar, člana OO Shoda za znanost, ki sta se nedavno udeležila sestanka z vodstvom Agencije republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS), sta ob tem predala tale izhodišča za strokovno analizo recenzentskega postopka. OO Shoda za znanost je že na shodu leta 2019 poskušal opozoriti na nedoslednosti in napake …

Odprto pismo Vladi, DZ, DS

Spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije/Državnega zbora/Državnega sveta!

Raziskovalke in raziskovalci s slovenskih ustanov smo se odločili, da se bomo tudi mi s Shodom za znanost pridružili globalnemu pohodu za znanost, ki poteka pod nazivom March for Science. Poleg splošnega zavzemanja za avtonomijo znanosti opozarjamo na to, da se pogoji in okoliščine za raziskovalno delo na slovenskih raziskovalnih in univerzitetnih ustanovah vztrajno slabšajo. Zanemarjeni, okrnjeni ali močno podhranjeni so vsi vidiki raziskovanja: od pomlajevanja raziskovalnih skupin preko vlaganj v raziskovalno infrastrukturo do preživetja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev.

Poleg zmanjšanega financiranja razvoj znanosti hromita tudi naraščajoči antiintelektualizem in zastarela zakonodaja.

Glede na to

od Vlade RS zahtevamo, da poveča obseg in izboljša način financiranja raziskovalne dejavnosti.

Do leta 2020 pričakujemo postopni dvig javnih proračunskih sredstev za raziskovalno dejavnost v javnem sektorju na 1 % bruto nacionalnega proizvoda.

Namesto postopnega prehoda na institucionalno financiranje, ki ga predvidevajo aktualna izhodišča MIZŠ, pričakujemo vzpostavitev rednega, predvidljivega in transparentnega načina stabilnega financiranja.

Od Vlade RS terjamo, da nemudoma omogoči usklajeno spremembo zakonodaje.

Namesto predstavljenih »zakonodajnih izhodišč« potrebujemo zakonodajo, ki bo omogočala, podpirala, spodbujala in ne le administrativno regulirala raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Skupen ali ločen zakon ne sme ločevati med inštituti in univerzami.

Organizacijski odbor Shoda za znanost, sestavljen iz predstavnikov iz naslednjih ustanov po abecednem redu:

Geološki zavod Slovenije, Inštitut Jožef Stefan, Inštitut za narodnostna vprašanja, Inštitut za novejšo zgodovino, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Pedagoški inštitut, Univerza v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Fotogalerija