Podporniki

Podporniki shoda za znanost (po abecednem vrstnem redu):

 • Gregor Anderluh, KI
 • Zdenka Badovinac, MG
 • Igor Bizjak, UIRS
 • Marko Bonač, ARNES
 • Jelka Gazvoda, MKL
 • Valentina Hlebec, IDV
 • Neža Kogovšek Šalamon, MI
 • Tamara Lah Turnšek, NIB
 • Jadran Lenarčič, IJS
 • Oto Luthar, ZRC SAZU
 • Sonja Novak Lukanovič, INV
 • Borut Novak, KMJNM
 • Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
 • Stanislav Pejovnik, IA
 • Andrej Simončič, Inštitut za kmetijstvo
 • Primož Simončič, Gozdarski inštitut
 • Kaja Širok, MNZ
 • Jelica Šumič Riha, PŠ ZRC SAZU
 • Igor Tičar, UM
 • dr. Draško Veselinović, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju
 • Danilo Zavrtanik, UNG
 • Igor Ž. Žagar, PI