Zakaj

Za avtonomijo raziskovalnega dela in znanosti.

Za transparentno in stabilno financiranje raziskovalnega dela.

Za povečanje deleža financiranja iz proračuna RS na 1 % BDP.

Proti degradaciji raziskovalne dejavnosti!

Proti antiintelektualizmu in klientelizmu!