Kaj

Shod za znanost / March for Science (Oblikovanje: Tanja Radež)
Shod za znanost / March for Science (Oblikovanje: Tanja Radež)

SHOD ZA ZNANOST 2018

ZAKAJ NE? ZNANOST

NOVI TRG, LJUBLJANA,
18. APRILA 2018 OD 13. URE NAPREJ

Več o tem …

Aktualno

Shod za znanost 2018 – odzivi

Tudi letos smo se raziskovalke in raziskovalci zbrali na Shodu za znanost, ki je potekal 18. aprila na Novem trgu v Ljubljani. Objavljamo povezave do nekaj medijskih odzivov: Odmevi na RTV SLO http://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174533599 Komentar dr. Andreje Gomboc v Delu https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/znanost-ndash-za-koga.html Poročilo Slovenske tiskovne agencije https://krog.sta.si/2505372/slovenski-raziskovalci-na-shodu-za-znanost-opozorili-na-neurejeno-financiranje Prispevek in videoposnetek Dnevnika https://www.dnevnik.si/1042818969

SHOD ZA ZNANOST 2018

ZAKAJ NE? ZNANOST Spoštovane kolegice in kolegi! Lani smo dokazali, da je mogoče. 19. aprila 2017 se nas je zbralo okoli tisoč in za trenutek smo ustavili popolno degradacijo znanosti v Sloveniji. Še več, za leti 2017 in 2018 smo izposlovali dodatnih 27 milijonov evrov proračunskih sredstev in sooblikovali spodoben predlog novele Zakona o znanstvenoraziskovalni …

Odprto pismo predsedniku Vlade Republike Slovenije dr. Miru Cerarju

»PRIHODNOST JE ZDAJ« V mediju, ki velja za resnega in odgovornega, je bilo pred kratkim brati, da so dobički podjetij v Sloveniji predlani zrasli za več kot 94 odstotkov. Povprečna bruto plača temu gibanju ni sledila, povišala se je le za 1,2 odstotka. Poleg tega je znano, da prebivalke in prebivalci Slovenije povečini delamo več …

Odprto pismo Vladi, DZ, DS

Spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije/Državnega zbora/Državnega sveta!

Raziskovalke in raziskovalci s slovenskih ustanov smo se odločili, da se bomo tudi mi s Shodom za znanost pridružili globalnemu pohodu za znanost, ki poteka pod nazivom March for Science. Poleg splošnega zavzemanja za avtonomijo znanosti opozarjamo na to, da se pogoji in okoliščine za raziskovalno delo na slovenskih raziskovalnih in univerzitetnih ustanovah vztrajno slabšajo. Zanemarjeni, okrnjeni ali močno podhranjeni so vsi vidiki raziskovanja: od pomlajevanja raziskovalnih skupin preko vlaganj v raziskovalno infrastrukturo do preživetja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev.

Poleg zmanjšanega financiranja razvoj znanosti hromita tudi naraščajoči antiintelektualizem in zastarela zakonodaja.

Glede na to

od Vlade RS zahtevamo, da poveča obseg in izboljša način financiranja raziskovalne dejavnosti.

Do leta 2020 pričakujemo postopni dvig javnih proračunskih sredstev za raziskovalno dejavnost v javnem sektorju na 1 % bruto nacionalnega proizvoda.

Namesto postopnega prehoda na institucionalno financiranje, ki ga predvidevajo aktualna izhodišča MIZŠ, pričakujemo vzpostavitev rednega, predvidljivega in transparentnega načina stabilnega financiranja.

Od Vlade RS terjamo, da nemudoma omogoči usklajeno spremembo zakonodaje.

Namesto predstavljenih »zakonodajnih izhodišč« potrebujemo zakonodajo, ki bo omogočala, podpirala, spodbujala in ne le administrativno regulirala raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Skupen ali ločen zakon ne sme ločevati med inštituti in univerzami.

Organizacijski odbor Shoda za znanost, sestavljen iz predstavnikov iz naslednjih ustanov po abecednem redu:

Geološki zavod Slovenije, Inštitut Jožef Stefan, Inštitut za narodnostna vprašanja, Inštitut za novejšo zgodovino, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Pedagoški inštitut, Univerza v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Fotogalerija