Kaj

Shod za znanost / March for Science (Oblikovanje: Tanja Radež)
Shod za znanost / March for Science (Oblikovanje: Tanja Radež)

SHOD ZA ZNANOST

LJUBLJANA, 19. APRILA 2017

ZBOR PRED MODERNO GALERIJO OB 14.30

Aktualno

Poročilo o sestanku s predsednikom vlade

Včeraj, 24. julija, sta se dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU, in dr. Gregor Majdič, prodekan Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani  v imenu Organizacijskega odbora Shoda za znanost udeležila sestanka s predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem in ministrico za izobraževanje, znanost in šport, dr. Majo Makovec Brenčič. Na sestanku so vladno stran zastopali še …

Poročilo o delu Organizacijskega odbora Shoda za znanost

Organizacijski odbor Shoda za znanost je od 19. aprila, ko smo se v zavidanja vrednem številu zbrali na shodu v Ljubljani (ponovno se vam zahvaljujemo, da ste se odzvali na naše vabilo), opravil kar nekaj sestankov s predstavniki oblasti. Ločeno smo se sestali s predsednikom Državnega zbora in predstavniki vseh poslanskih skupin: SD, ZL, NSi, …

Organizacijski odbor Shoda za znanost na sestanku s poslanskima skupinama NSi in SDS

V torek, 13. junija, so se predstavniki Organizacijskega odbora (OO) Shoda za znanost v Državnem zboru sestali s poslanci in poslankami poslanskih skupin NSi in SDS. Ljudmila Novak (NSi) je uvodoma pripomnila, da je položaj v znanosti očitno res pereč, glede na visoko številko udeležencev sestanka iz vrst OO. V nadaljevanju srečanja je z zanimanjem …

Odprto pismo Vladi, DZ, DS

Spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije/Državnega zbora/Državnega sveta!

Raziskovalke in raziskovalci s slovenskih ustanov smo se odločili, da se bomo tudi mi s Shodom za znanost pridružili globalnemu pohodu za znanost, ki poteka pod nazivom March for Science. Poleg splošnega zavzemanja za avtonomijo znanosti opozarjamo na to, da se pogoji in okoliščine za raziskovalno delo na slovenskih raziskovalnih in univerzitetnih ustanovah vztrajno slabšajo. Zanemarjeni, okrnjeni ali močno podhranjeni so vsi vidiki raziskovanja: od pomlajevanja raziskovalnih skupin preko vlaganj v raziskovalno infrastrukturo do preživetja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev.

Poleg zmanjšanega financiranja razvoj znanosti hromita tudi naraščajoči antiintelektualizem in zastarela zakonodaja.

Glede na to

od Vlade RS zahtevamo, da poveča obseg in izboljša način financiranja raziskovalne dejavnosti.

Do leta 2020 pričakujemo postopni dvig javnih proračunskih sredstev za raziskovalno dejavnost v javnem sektorju na 1 % bruto nacionalnega proizvoda.

Namesto postopnega prehoda na institucionalno financiranje, ki ga predvidevajo aktualna izhodišča MIZŠ, pričakujemo vzpostavitev rednega, predvidljivega in transparentnega načina stabilnega financiranja.

Od Vlade RS terjamo, da nemudoma omogoči usklajeno spremembo zakonodaje.

Namesto predstavljenih »zakonodajnih izhodišč« potrebujemo zakonodajo, ki bo omogočala, podpirala, spodbujala in ne le administrativno regulirala raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Skupen ali ločen zakon ne sme ločevati med inštituti in univerzami.

Organizacijski odbor Shoda za znanost, sestavljen iz predstavnikov iz naslednjih ustanov po abecednem redu:

Geološki zavod Slovenije, Inštitut Jožef Stefan, Inštitut za narodnostna vprašanja, Inštitut za novejšo zgodovino, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Pedagoški inštitut, Univerza v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Fotogalerija