IZHODIŠČA ZA STROKOVNO ANALIZO RECENZENTSKEGA POSTOPKA

Raziskovalke in raziskovalci, udeleženke in udeleženci letošnjega Shoda za znanost 3.0 smo med drugim opozorili tudi na nedoslednosti in napake v recenzentskem postopku za izbiro projektov ARRS. Kolegice in kolege smo zaprosili, da nam posredujejo svoje komentarje na recenzentske ocene.

Zbrano gradivo kaže na dve pomanjkljivosti: način pridobivanja recenzentk oz. recenzentov in način izvedbe recenzije …
>>> celoten dokument