Kako je s podporo znanosti v nam bližnjih državah

Spodaj objavljamo prevod sporočila za javnost medicinske univerze na Dunaju, ki bo za raziskave do leta 2025 prejela vložek 339 evrov od avstrijske vlade. Če primerjamo s Slovenijo: Avstrija bo v osmih letih v en sam center odličnosti s področja medicine vložila dva letna proračuna celotne slovenske znanosti. Povedano drugače: na leto bodo v raziskovalne projekte samo v okviru tega medicinskega centra vložili 35 milijonov evrov, kar je prilbližno triinpolkrat več, kot Slovenija nameni na leto za vse raziskovalne projekte iz vseh disciplin od družboslovja do narovoslovja, tehnike in medicine!

Več kot 300 milijonov evrov za medicinske raziskave in izobraževanje na Dunaju

Dunaj, 19. septembra 2017 – Avstrija je na dobri poti, da postane vodilna na področju inovacij. Za kaj takega je treba nadgraditi temeljno raziskovanje, podpirati nova zagonska podjetja in spodbujati prijave patentov. Pomembno vlogo pri tem igra tudi čim boljša infrastruktura. Avstrijsko zvezno ministrstvo za znanost, raziskovanje in gospodarstvo, Zvezni sklad za nepremičnine in Medicinska univerza bodo do zimskega semestra 2025 v novo zgrajene prostore v velikosti 35.000 kvadratnih metrov preselili večino predkliničnih inštitutov v novi medicinskouniverzitetni kampus (tim. MedKampus) na Marianengasse.

Od povezovanja v skupni kompetenčni center za temeljne raziskave in izobraževanje v neposredni bližini Medicinskega kampusa AKH (Allgemeine Krankenhaus) si obetajo sinergijo, boljše sodelovanje in praktično uporabo rezultatov temeljnega raziskovanja. Začetek projekta je načrtovan za leto 2017, vrednost celotne investicije pa znaša 339 milijone evrov. Od tega bo 283,9 miljonov namenjenih splošnemu raziskovanju, izobraževanju in predkliničnim raziskavam, 55,5 milijonov pa bo šlo za prenovo in opremo. Projekt so predstavili na tiskovni konferenci na Dunaju.

»Z MedCampusom na Mariannengasse bomo okrepili dunajsko točko za Life science in tako pomembno prispevali k izboljšanju zdravstvene oskrbe. Z načrtovanim sodelovanjem pa bomo ustvarili pogoje za izobraževanje in raziskovanje,« je povedal avstrijski minister za znanost Harald Mahrer.

744 raziskovalk in raziskovalcev iz oddelkov za psihologijo, farmakologijo, anatomijo, biologijo celice, patobiologijo, genetiko, medicinsko fiziko, biomedicinsko tehniko in inštituta za preučevanje rakavih obolenj se bo do začetka zimskega semestra 2025 iz prostorov na Währingerstrasse 10, 13 in 13a, kot tudi Borschkegasse 8a ter Schwarzspanierstrasse 15 in 17 preselilo v novi MedCampus na Mariannengasse. »Naslednji korak k uresničitvi MedCampusa na Mariannengasse je objava arhitekturnega natečaja. Do poznega poletja 2018 bo znano, kdo je zmagovalec. Sledila bo izdelava natančnega načrta izvedbe. Če bo šlo vse po pričakovanjih, bomo gradnjo začeli v poznem poletju 2020. Do zimskega semestra 2025/26 bi raziskovalno delo v kampusu že moralo steči,« je povedal Hans-Peter Weiss, vodja avstrijskega Zveznega sklada za nepremičnine.

Poleg tega, da bo novi MedKampus rešil prostorsko stisko, bo z dodatnimi 35.000 kvadratnimi metri novih prostorov z najnovejšo tehnično opremo omogočil tudi boljše razmere za delo. Uredili bodo predavalnice in seminarske prostore, delavnice, veščinske laboratorije za študente, načrtovana sredstva pa bodo omogočila tudi vzpostavitev ustrezne raziskovalne infrastrukture in nakup velike raziskovalne opreme (vključno z opremo za meritve v sklopu elektropsihologije), naprave za masno spektrometrijo, DNA citometrijo (metoda za zgodnjo diagnosticiranje malignih tumorjev na podlagi meritev vsebnosti in dednih substanc v njihovih celicah) in rastrsko elektronsko mikroskopijo, vključno z možnostmi za jemanje vzorcev tkiv. Delo naj bi steklo na začetku zimskega semestra 2025.

Pacientke in pacienti bodo imeli korist od temeljnih razsikav

»Naš glavni cilj je, da bi imeli pacienti čim prej čim več koristi od temeljnih raziskav,« je razložil Markus Müller, rektor dunajske medicinske univerze. Z mreženjem in združevanjem moči v sklopu MedCampusa na Mariannengasse so cilju korak bližje. Po eni strani bo prišlo do krepitve interdisciplinarnega sodelovanja in boljšega komuniciranja med raziskovalkami in raziskovalci, po drugi strani pa se bo predklinična obravnava prostorsko približala klinikam splošne bolnišnice (Allgemeine Krankehaus).

[Besedilo v izvirniku]