Mladih raziskovalcev več le za spoznanje

Ob Shodu za znanost je ministrica za izobraževanje, znanost in šport večkrat poudarila, da je vlada obrnila trend padanja sredstev za raziskovalno dejavnost in da so se ta začela  v letošnjem letu povečevati. A kot vidimo tudi ob nedavno objavljenih rezultatih o številu financiranih mest za mlade raziskovalce, tega trenda raziskovalne inštitucije še ne zaznamo. V letu 2017 je bilo tako odobrenih 177 mest, leta 2016 175, leta 2015 171 in leta 2014 169 mest za mlade raziskovalce, kar ne kaže očitne spremembe na bolje.

Prof. dr. Gregor Majdič, Veterinarska fakultete Univerze v Ljubljani in Medicinska fakulteta v Mariboru