Poročilo o sestanku s predsednikom vlade

Včeraj, 24. julija, sta se dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU, in dr. Gregor Majdič, prodekan Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani  v imenu Organizacijskega odbora Shoda za znanost udeležila sestanka s predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem in ministrico za izobraževanje, znanost in šport, dr. Majo Makovec Brenčič. Na sestanku so vladno stran zastopali še vladna predstavnica za medije, Tanja  Poličnik, vodja ministričinega kabineta Mitja Urbanc, vodja predsednikovega kabineta Gregor Krajc in predstavnica za medije iz MIZŠ, Tina Hrastnik.

Znanost so »zastopali« dr. Tadej Bajd, predsednik SAZU, dr. Stane Pejovnik, predsednik Inženirske akademije, predsednica Sveta za znanost in tehnologijo dr. Tamara Lah Turnšek, predsednica KOsRIS, dr. Sonja Novak Lukanovič, predsednik Rektorske konference, dr. Dragan Marušič, dr. Jadran Lenarčič , dr. Vito Turk in že omenjena dr. Luthar in dr. Majdič.

Predsednik se je v uvodnem delu zahvalil za udeležbo in naša prizadevanja razdelil na bolj oz. manj ustrezna. Bilo je slutiti, da je z manj ustreznimi mislil na Shod za znanost in akcije, ki so Shodu sledile, vključno s pisanjem e-sporočil na njegov naslov … Pri tem je treba poudariti, da so se kljub več kot dvesto prošnjam za srečanje z Organizacijskim odborom Shoda za znanost, ki so jih prejeli v kabinetu predsednika vlade, odločili, da bodo namesto raznorodnega članstva OO na sestanek povabili direktorje nekaj raziskovalnih ustanov …

Sledil je nastop  ministrice, ki je predstavila vladni predlog povečanja sredstev za znanost (vključno s plačevanjem članarin za CERN, Evropsko vesoljsko agencijo in podobno!!!):

2017 =   9 mio  evrov  dodatnih sredstev,
2018 = 20 mio evrov  dodatnih sredstev,
2019 = 20 mio evrov  dodatnih sredstev.

“Glede na predstavljeno sem v imenu OO Shoda za znanost lahko ugotovil, da predlagana sredstva dosegajo polovico naših zahtev in predlagal, da naj vlada že za naslednje leto, nato pa tudi vsa nadaljnja leta skuša vsaj fiksirati razpis za projekte ARRS,” je po srečanju poročal dr. Oto Luthar. Slednje sta predsednik vlade in ministrica vzela na znanje in videti je bilo, da se s predlogom strinjata.

“V zvezi z Zakonom o raziskovalni dejavnosti je ministrica najbolj vneto ugovarjala našim ugotovitvam v zvezi z nastajajočim zakonom, češ da delo na zakonu stoji zaradi neodzivnosti sfere, nismo pa dobili pojasnila, kdo točno to sfero sestavlja …”

Srečanje se je izteklo z obljubo predsednika vlade, da že v septembru skliče posvet, na katerega bi poleg zasedbe, podobne včerajšnji, povabil še predstavnice_ke ministrstva za gospodarstvo, finance in morda še koga … “Kot smo razumeli, naj bi na tem posvetu spregovorili tudi o tem, na kakšen način (v katere vire financiranja) naj bi šel dodatni proračunski denar, zato bo pomembno, da bi pri takšnih srečanjih sodelovali tudi predstavniki raziskovalcev. Vendar to ni bilo eksplicitno potrjeno, oziroma se o tem nismo dogovorili,” je povedal dr. Majdič.