Organizacijski odbor Shoda za znanosti na sestankih s poslanskima skupinama SD in ZL

Dvanajst članov Organizacijskega odbora (OO) se je danes, 1. junija, v prostorih Državnega zbora sestalo s poslanskima skupinama Socialnih demokratov (SD) in ZL (Združena levica).

Na delovnem sestanku s poslansko skupino SD, ki je potekal med 10. in 11. uro, so raziskovalke in raziskovalci predstavili težave, ki pestijo znanost v Sloveniji, svoje videnje, kako jih rešiti, poslancem Janku Vebru in Mariji Bačič. Prisoten je bil tudi dr. Jernej Pikalo. Vsi trije so zatrdili, da se strinjajo z vsemi izrečenimi zahtevami in predlogi.

Malo čez 11. uro se je začel sestanek s poslansko skupino ZL, ki so jo zastopali poslanec Miha Kordiš, sekretar Matej Kolenc in strokovni sodelavec Boštjan Remic. Raziskovalcem in raziskovalkam iz OO so zagotovili, da njihova stranka je in bo podpirala znanost. Izrekli so tudi zavezo, da je ZL pripravljena aktivno sodelovati v procesu prizadevanj, da se znanosti v družbi da mesto, ki si ga zasluži.

Sestanek Organizacijskega odbora Shoda za znanost z dr. Milanom Brglezem, predsednikom DZ RS, in Mirjam Bon Klanjšček, predsednico Odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino

Danes, 30. maja, ob 8.30 se je Organizacijski odbor Shoda za znanost (v nadaljevanju OO; v sestavi: Sabina Autor, Aleš Vaupotič, Jože Pungerčar, Nataša Zabukovec, Jana Šimenc, Marina Lukšič Hacin, Boštjan Nedoh, Janez Pirc, Ana Rotter, Oto Luthar) sestal s predsednikom DZ in predsednico Odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino.
Člani OO so jima predstavili težave, s katerimi se soočajo pri svojem znanstveno-raziskovalnem delu; od preobilice administrativnega dela, ki se zajeda v raziskovalno delo tako časovno kot finančno; do problematičnosti tematske razpršenosti in prekarizacije raziskovalnega dela; prenizko ovrednotene raziskovalne ure, stihijske tržne naravnanosti, nerednosti razpisov ARRS; odsotnosti stabilnega financiranja; zmanjševanja sredstev za znanost od osamosvojitve naprej, bega možganov … do tega, da nas po desni prehitevajo nekoč manj razvite države, ki so medtem ugotovile, da je družba znanja edina oblika sodobne družbe, na podlagi katere se lahko gradi prihodnost in razvoj držav.
Predsednik DZ dr. Milan Brglez je izpostavil, da razume položaj raziskovalcev ter da se strinja, da je ta nezavidljiv, sočasno pa je poudaril, da bi morali tudi na Slovenskem spoznati, da moramo svoje primerjalne prednosti graditi na znanju. To bi seveda morali odsevati tudi proračunski in drugi dokumenti, čemur pa – tudi zaradi preteklega neproduktivnega in nebrzdanega trošenja za napačne zadeve – nismo priče. Dr. Brglez je tudi poudaril, da je njegova želja, da bi pristojno ministrstvo še v tem mandatu pripravilo sodoben zakon o raziskovalni dejavnosti, ki ga ne samo znanstvena skupnost, ampak tudi država nedvomno potrebuje. Sočasno pa je poudaril, da se je treba zavedati, da kot predsednik Državnega zbora ne drži v rokah škarij in platna, lahko pa skuša ključne deležnike povezovati in zbližati. To bo naredil tudi v tem primeru, znotraj svojih pooblastil.
Dr. Brglez je še pojasnil, da so znanost in raziskave nadpolitične, kar pomeni, da bi tu moralo obstajati široko soglasje. Sam da se bo vseskozi trudil v smeri pridobivanja karseda največjega soglasja za prepotrebne investicije v to področje. S predsednico Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino sta tudi potrdila, da bi bilo morda smiselno o pomenu znanosti ozavestiti tudi širšo javnost, zato sta predlagala, da bi se v tem oziru sestal pristojni odbor DZ in opravil temeljito (apolitično, a stroškovno) razpravo o potrebah in prihodnosti slovenske znanosti in raziskovanja.
Po končanem sestanku se je OO ponovno zedinil glede prednostne liste svojih zahtev: zakonodaja o znanosti, zaveza ARRS k rednim razpisom, 40 milijonov evrov za zasilno rešitev in pokritje luknje.
Naslednje srečanje OO bo sredi junija na Kemijskem inštitutu.

Mladih raziskovalcev več le za spoznanje

Ob Shodu za znanost je ministrica za izobraževanje, znanost in šport večkrat poudarila, da je vlada obrnila trend padanja sredstev za raziskovalno dejavnost in da so se ta začela  v letošnjem letu povečevati. A kot vidimo tudi ob nedavno objavljenih rezultatih o številu financiranih mest za mlade raziskovalce, tega trenda raziskovalne inštitucije še ne zaznamo. V letu 2017 je bilo tako odobrenih 177 mest, leta 2016 175, leta 2015 171 in leta 2014 169 mest za mlade raziskovalce, kar ne kaže očitne spremembe na bolje.

Prof. dr. Gregor Majdič, Veterinarska fakultete Univerze v Ljubljani in Medicinska fakulteta v Mariboru

Po shodu – pohod skozi institucije

Organizacijski odbor Shoda za znanost se zahvaljuje vsem, ki ste včerajšnji shod podprli in/ ali se ga udeležili v živo.

Shod je kot izraz solidarnosti in skupnega izražanja nestrinjanja z raziskovalno politiko uspel, kar nas zavezuje k temu, da spremljamo usodo naših zahtev. Tudi zato bo Organizacijski odbor v skladu z dogovorom s formalnimi predstavniki vključenih ustanov deloval do trenutka, ko bodo stekla formalna pogajanja z Vlado RS oziroma z njenimi predstavnicami in predstavniki. Glede na to bo delo odbornic in odbornikov osredotočeno predvsem na pozive Vladi RS in Državnemu zboru, naj se do zahtev opredeli v doglednem času oziroma naj v doglednem času imenuje kompetentne sogovornike.

V vmesnem času pozivamo vse raziskovalke in raziskovalce, naj nam posredujejo morebitne dodatne predloge za spremembo zakonodaje, načina financiranja ali načina evalvacije predlogov raziskovalnih projektov. Predloge lahko posredujete na e-naslov organizacijski.odbor@marchforscience.si.

Organizacijski odbor bo o dogajanju sproti obveščal medije, sicer pa bodo vse novice v zvezi z našimi prizadevanji dostopne na spletni strani www.marchforscience.si.

Za znanost!

Organizacijski odbor

Ljubljana, 20. aprila 2017